hof

Om Den kulturelle skolesekken i Hof

DKS’s forretningsidé er ”å gi barn og unge profesjonelle kunstmøter og kulturopplevelser i hverdagen” – med verdibegrep som:
”Pirrende, inspirerende, bevisstgjørende, mangfoldig og høy kvalitet”.

Tilbudene gis gjennom skolen, og administreres fra kulturkontoret, i nært samarbeid med kulturkontakt på skolen.

DKS er et samarbeidsprosjekt mellom Kirke- og kulturdepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet. Fylkeskommunen v/kulturvirksomheten har koordineringsansvar, mens selve programmet utarbeides av den enkelte kommunen.