hof

Våre samarbeidspartnere

Mangfoldet og kvaliteten i Den kulturelle skolesekken i Hof er mulig fordi vi har en rekke gode samarbeidspartnere:

Vestfoldmuseene

Besøksadresse: Rådhusgt. 3, Holmestrand
Postboks 91, 3081 Holmestrand
Telf 33 06 60 00, e-post: njm@n-jm.no
Nettsted: http://www.museumsnett.no/jarlsbergmuseum/