Hof kommune
Postadresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof
Besøksadresse: Hofslundveien 5, 3090
Telefon: 33 05 95 00
Produksjonsliste
Program
Hof kommune
Viser 25 produksjoner
Musikk • 5 - 7
Kulturarv, Visuell kunst • 4 - 5
Kulturarv • 9 - 9
Film • 10 - 10
Musikk • 8 - 10
Kulturarv • 8 - 8
Musikk • 5 - 7
Kunstarter i samspill • 1 - 1
Scenekunst • 7 - 7
Visuell kunst • 3 - 3
Musikk • 1 - 4
Scenekunst • 5 - 10
Scenekunst • 1 - 7
Visuell kunst • 5 - 9
Musikk • 8 - 10
Musikk • 1 - 7
Kunstarter i samspill • 4 - 4